The Best Marlow - Keep Yourself Alive

Serva telefonen som behövs

När man har en telefon så kan man lätt få den att gå sönder och därigenom också kanske få fler problem än vad som man vill ha. När man talar om att få det som annars inte skall utföras så tycker jag hela tiden att man faktiskt skall satsa på en mobilservice i Stockholm och därigenom få till det som annars inte fås till, nämligen en telefon som faktiskt är trasig börjar att fungera igen. Ja, det handlar om att få till det som kan fås till och därigenom också nå fram med det som annars inte klaras av och faktiskt testa på att ha det bra.